Infomarkt duurzaamheid

Standjes, presentaties en workshops
Deel deze activiteit

Er is na de kerkdienst met de thema Duurzaamheid een informatiemarkt, waar u in een gezellige sfeer informatie kunt vinden over diverse duurzame initiatieven binnen Amersfoort.

Duurzaamheid is voor de hele mensheid een cruciaal thema. Vanuit christelijk oogpunt gezien staat in de Bijbel dat we goed rentmeesterschap moeten voeren over de aarde, zodat we deze op een verantwoorde manier kunnen overdragen aan toekomstige generaties. Tijdens de infomarkt zal Christian Climate Action (CCA) een workshop verzorgen. CCA is een groeiende groep (jonge) christenen die zich steeds nadrukkelijker inzet voor een duurzame toekomst. Welke acties zijn nodig én geoorloofd en waar ligt de grens? In een interactieve workshop krijgt u een kijkje in hun standpunten en methoden.
Tijdens de infomarkt zijn daarnaast ook een aantal lokale duurzame organisaties aanwezig, waar u kunt horen en zien waar ze zich mee bezig houden. Zo zijn er oa:
- De nieuwe Graanschuur, een biologische, verpakkingsarme, streek supermarkt in Amersfoort;
- Stadswormerij, het omzetten van organisch afval in Vermicompost. Een mooie kringloop voor het duurzaam telen van voedsel.
- Rainproof, een netwerk van bewoners, bedrijven, groene organisaties, de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Veluwe. Samen werken zij aan een groene en regenwater-bestendige stad. Zij maken onderdeel uit van het landelijke Netwerk Steenbreek;
- Groene kerk de Inham, de Inham zelf maakt onderdeel uit van het netwerk van Groene Kerken. Als groene kerk ondernemen we diverse activiteiten om onze kerk zo duurzaam mogelijk te maken, waarmee we een inspirerend voorbeeld willen zijn voor gemeenteleden en andere omwonenden;
- A Rocha, een wereldwijde christelijke vereniging die vanuit het Bijbelse geloof zorg wil dragen voor de schepping.
- Melkveebedrijf familie Brouwers uit Hoogland/Bunschoten, korte presentatie van wat Pieter en Yvonne in hun melkveebedrijf hebben gedaan om hun bedrijfsvoering te verduurzamen;
Daarnaast is een bezoek aan de moestuin van de Inham mogelijk en is er een PubQuiz. Voor de kinderen is er een leuke knutsel opdracht (autootje bouwen die rijdt op ballonkracht!)
Aansluitend de kerkdienst (rond 11.15u) start de informatiemarkt met standjes, presentaties en workshops. Einde is rond 13 u.
Graag willen we iedereen vragen om een zelfgemaakte (duurzame?) lekkernij mee te nemen om dit te delen met elkaar bij de koffie of thee. Graag tot 3 september in de Inham!

Begeleiding: Martin Snaterse, Cris van Oers, Gees Hummel, Wally Vreede, Nicoline Rodenburg, en Johan van Dalen

Aantal deelnemers: onbeperkt

Kosten: