Colofon

Zindex033.nl bundelt het activiteitenaanbod van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Amersfoort. Dit initiatief is ontstaan in Hoogland/Amersfoort-Noord. Het oecumenisch pastoresconvent, bestaande uit alle pastores van de parochie Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort en de protestantse kerk in Hoogland en Amersfoort-Noord signaleerde de behoefte: “Er gebeurt heel veel in Amersfoort op het gebied van kerk, geloof en levensbeschouwing, maar geïnteresseerden kunnen hulp gebruiken bij het verkrijgen van overzicht over het aanbod”.

In de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt is dit initiatief uitgewerkt. Het stadsbrede kerkelijke netwerk van Het Brandpunt werd om inbreng gevraagd en webbouwers en redactie gingen aan de slag vanuit de inspiratie “zonder de ander ben je niet compleet”, die ook een basis vormt onder het werk van de Raad van Kerken.

Activiteitenaanbod

Iedere kerk en christelijke geloofsgemeenschap is welkom activiteiten aan te leveren voor Zindex033 die buiten de ’s zondagse vieringen vallen. Zindex033 plaatst activiteiten met een verbindend karakter: open, niet discriminerend en respectvol.

De website is voor het getoonde aanbod geheel afhankelijk van aanbieders. Ken je aanbod dat nog niet op de website staat, attendeer dan de aanbiedende geloofsgemeenschap op Zindex033, zodat een verbinding mogelijk wordt.

Zindex033 biedt alleen informatie over activiteiten en functioneert als een doorgeefluik voor aanbieders van activiteiten. Alle aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van hun activiteiten, waaronder ook de verwerking van aanmeldingen en informatie-aanvragen.

Informatie

Aanbieders zijn er zelf voor verantwoordelijk dat er met het aanbieden van informatie en beeldmateriaal geen rechten worden geschonden. Ook dragen aanbieders zelf verantwoording voor de juistheid van hun informatie. De redactie aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of niet te plaatsen. Oecumene Actief, een oecumenische taakgroep uit Het Brandpunt, is achterwacht voor de redactie.

De Zindex033-redactie is het beste per mail bereikbaar.