Activiteit aanmelden

Zo maken we Zindex033
Zindex033 staat open voor activiteiten van alle kerken en christelijke geloofsgemeenschappen in Amersfoort, Activiteiten met een verbindend karakter die buiten de ’s zondagse vieringen vallen. Door zoveel mogelijk activiteiten te delen, ontstaat een zo rijk mogelijk overzicht van alles wat er gebeurt. De redactie zorgt ervoor dat de activiteiten goed worden opgenomen in het overzicht. Aangemelde activiteiten worden in de regel binnen een week verwerkt.

MOMENTEEL ervaren wij technische problemen bij het aanmaken van tijdstip van de activiteit (hh-mm) Wilt u zo vriendelijk zijn om herhalende activiteit aan te klikken en in dat vak in te vullen van hoe laat tot hoe laat een activiteit duurt?

Ken je aanbod dat hier nog niet staat? Attendeer dan de aanbiedende geloofsgemeenschap op Zindex033, zodat een verbinding mogelijk wordt.

  Naam activiteit

  120
  Subtitel

  170
  Startdatum en tijd
  jjjj-mm-dd (In sommige browsers wijkt de datumnotatie af)
  Einddatum en tijd
  jjjj-mm-dd (In sommige browsers wijkt de datumnotatie af)
   
  Dit is een herhalende activiteit
  Herhaling
  Noteer de data waarop de activiteit wordt herhaald. Beschrijvingen zoals “elke week” of “de tweede woensdag van de maand” worden niet verwerkt.
  Locatie
  Aanbieder
  Aantal deelnemers
  Categorie(ën)
  Uw eventuele suggestie uit de volgende categorie(ën):
  (Actief - Bijbel - Creatief - Cursus - Film - Gebed - Gespreksgroep - Klooster - Kunst - Leesgroep - Lezing - Meditatie - Muziek - Ontmoeting - Opvoeden - Reis - Theologie - Viering - Wereldreligies - Wetenschap - Peuters (tot 4 jaar) - Kleuters (4 tot 6 jaar) - Kinderen (6 tot 12 jaar) - Tieners (12 tot 14 jaar) - Jongeren (14 tot 17 jaar) - Jong Volwassenen (17 tot 30 jaar) - Senioren.
  Introductietekst

  400
  Informatietekst

  5000
  Begeleiding
  Kosten
  Mailadres waar geïnteresseerde meer informatie kan krijgen
  Mailadres waar geïnteresseerde zich aan kan melden
  Naam redactioneel contact (voor mogelijk nader contact vanuit redactie)
  Mailadres redactioneel contact (voor mogelijk nader contact vanuit redactie)
  Foto
  Voor een goede vermelding op Zindex033 is een foto belangrijk. Zoek een passende foto en voeg deze hier bij je inzending.
   

  De redactie gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Deze worden niet verstrekt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.