Activiteit aanmelden

Zo maken we Zindex033
Zindex033 staat open voor activiteiten van alle kerken en christelijke geloofsgemeenschappen in Amersfoort, Activiteiten met een verbindend karakter die buiten de ’s zondagse vieringen vallen. Door zoveel mogelijk activiteiten te delen, ontstaat een zo rijk mogelijk overzicht van alles wat er gebeurt. De redactie zorgt ervoor dat de activiteiten goed worden opgenomen in het overzicht. Aangemelde activiteiten worden in de regel binnen een week verwerkt.

Ken je aanbod dat hier nog niet staat? Attendeer dan de aanbiedende geloofsgemeenschap op Zindex033, zodat een verbinding mogelijk wordt.

Naam activiteit

120
Subtitel

170
Startdatum en tijd
jjjj-mm-dd (In sommige browsers wijkt de datumnotatie af)
Einddatum en tijd
jjjj-mm-dd (In sommige browsers wijkt de datumnotatie af)
 
Dit is een herhalende activiteit
Herhaling
Noteer de data waarop de activiteit wordt herhaald. Beschrijvingen zoals “elke week” of “de tweede woensdag van de maand” worden niet verwerkt.
Locatie
Aanbieder
Aantal deelnemers
Categorie(ën)
Uw eventuele suggestie uit de volgende categorie(ën):
(Actief - Bijbel - Creatief - Cursus - Film - Gebed - Gespreksgroep - Klooster - Kunst - Leesgroep - Lezing - Meditatie - Muziek - Ontmoeting - Opvoeden - Reis - Theologie - Viering - Wereldreligies - Wetenschap - Peuters (tot 4 jaar) - Kleuters (4 tot 6 jaar) - Kinderen (6 tot 12 jaar) - Tieners (12 tot 14 jaar) - Jongeren (14 tot 17 jaar) - Jong Volwassenen (17 tot 30 jaar) - Senioren.
Introductietekst

400
Informatietekst

5000
Begeleiding
Kosten
Mailadres waar geïnteresseerde meer informatie kan krijgen
Mailadres waar geïnteresseerde zich aan kan melden
Naam redactioneel contact (voor mogelijk nader contact vanuit redactie)
Mailadres redactioneel contact (voor mogelijk nader contact vanuit redactie)
Foto
Voor een goede vermelding op Zindex033 is een foto belangrijk. Zoek een passende foto en voeg deze hier bij je inzending.
 

De redactie gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Deze worden niet verstrekt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.