Zoekresultaten ''

Workshop Betrokken Verduurzamen

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat? Franciscus van Assisi nodigde uit tot kwetsbaar, betrokken, vredevol, eenvoudig en vooral vreugdevol leven. Corinne Groenendijk schreef daarover het boek ‘Verduursamen met Franciscus’. Na een presentatie verdiepen we ons in het thema Betrokken Verduurzamen. Wie ervaar je zelf als metgezel als […]

Vacare-ruimte maken voor God

In het mediteren proberen we ruimte te maken voor onszelf en voor God (=Vacare). Na een stiltemeditatie lezen we een tekst uit de mystiek of de bijbel. Dat doen we volgens de benedictijnse methode van de lectio divina. Na aandachtige lezing, overwegen we waar en hoe de tekst ons raakt , welke verlangen het oproept […]

Titus Brandsma

Een jaar geleden – op 15 mei 2022 – werd Titus Brandsma (1881-1942) door paus Franciscus heilig verklaard. Zoals gebruikelijk werd daarvoor een uitvoerig onderzoek uitgevoerd. Maar wat zegt ons dat: heilig-zijn? Titus Brandsma was karmeliet-theoloog, journalist, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, aldaar rector-magnificus van 1932-1933. U gaat meer horen wie Brandsma was, zijn opvattingen […]

Dag van het Jodendom

De Dag van het Jodendom – ingesteld door de Europese bisschoppen – heeft als doel om katholieken zich meer bewust te laten zijn van de joodse wortels van hun geloof en om tevens kennis te nemen van het levende Jodendom. Deze Dag vindt ieder jaar plaats op of rond 17 januari rond een speciaal thema. […]

“Hoe liefdevol is zij die mij te hulp kwam……”

De Divina Comedia is een tijdloos gedicht van 100 gezangen, vol symboliek, wijsheid en liefde. Waarom schreef Dante dit omvangrijke werk en waar verlangde hij naar? Hoe kan de middeleeuwse Dante ons – 700 jaar later – in ons dagelijkse bestaan inspireren? Aan de hand van enkele passages uit de Divina Comedia bezien we Dante’s […]

Het innerlijk: commandocentrum of schuilplaats voor de ziel?

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er een plek is in onszelf waar alles samenkomt: wat we beleven, hoe we ons voelen, wat we denken, waar we ons vrij voelen. Een plek van ons zelf, of beter van mijzelf. Daar ben ik alleen met mezelf. Het innerlijk lijkt zo vanzelfsprekend. Toch staan we er nauwelijks bij […]

Hildegard von Bingen

Hildegard is vernoemd in de naam Frans- en Hilde Hof, een bloemrijke stilteplek achter onze kerk. Als bron van ongelooflijk uitgebreide kennis over de natuur inspireert zij ons nog steeds. Haar gezangen zijn visioenen in muziek, in poëtische taal. ‘Bazuin van het levende licht’ wordt zij genoemd. Als een ‘veertje in de wind’ plaatst ze […]

Mediteren in de christelijke traditie

In het mediteren proberen we ruimte te maken voor onszelf en voor God (= vacare). We beginnen met te ontspannen om de innerlijke drukte in ons los te laten . Na een stiltemeditatie lezen we een tekst uit de mystiek of de bijbel. Dat doen we volgens de benedictijnse methode van de lectio divina (al […]

Meditatief schilderen

Schilderen met elkaar. Fijn aan de gang met water, papier en verf. De materialen hun werk laten doen. Je laten verrassen. Je werk mee naar huis nemen om er nog eens bij stil te staan. Is dat iets voor u/jou? Op vrijdagmiddag 24 juni ben je welkom van 14.00 – 16.30 uur in de tuinzaal […]

Leesgroep theologie

Wat is theologie eigenlijk? Wanneer kun je zeggen, dit is een theologische uitspraak? Is theologie iets anders dan praten over het geloof? Wat zou de theoloog kunnen bieden? De aanleiding voor deze leesgroep is het verschijnen van het boek van Erik Borgman Alle dingen nieuw. We vergelijken dit boek met enkele andere theologieen Het boek […]

1 2 3 5