Dag van het Jodendom

Sterke Vrouwen in Jodendom en Katholicisme
Deel deze activiteit

De Dag van het Jodendom – ingesteld door de Europese bisschoppen – heeft als doel om katholieken zich meer bewust te laten zijn van de joodse wortels van hun geloof en om tevens kennis te nemen van het levende Jodendom. Deze Dag vindt ieder jaar plaats op of rond 17 januari rond een speciaal thema. Het thema in 2023 is: Sterke Vrouwen in Jodendom en Katholicisme.

- Op de eerste avond, dinsdag 31 januari spreekt Gilah Evers, echtgenoot van de Amersfoortse rabbijn Evers, over sterke vrouwen binnen het Jodendom. Zij zal met name aandacht besteden aan de rol die joodse vrouwen in de geschiedenis hebben gespeeld met de vraag wat wij anno 2023 daaruit kunnen leren.
- Op dinsdag 14 februari 2023 spreekt Joke Brinkhof over sterke vrouwen binnen het Katholicisme. Zij is gepromoveerd theoloog en exegeet. Ze was werkzaam in het pastoraat o.a. in het aartsbisdom; en was docent aan de Fontys Hogeschool en de Universiteit Brabant (Theologie en Levensbeschouwing). Titel van haar inleiding is: Sterke vrouwen, portretten uit het Nieuwe Testament en de christelijke traditie. Ze verkent enkele episodes uit de evangeliën waarin vrouwen een bijzondere rol vervullen, waaronder uiteraard Maria.

Beleiding: Gilah Evers, Joke Brinkhof

Aantal deelnemers: geen limiet

Kosten: E5