Het innerlijk: commandocentrum of schuilplaats voor de ziel?

Een serie avonden over innerlijkheid en verinnerlijking
Deel deze activiteit

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er een plek is in onszelf waar alles samenkomt: wat we beleven, hoe we ons voelen, wat we denken, waar we ons vrij voelen. Een plek van ons zelf, of beter van mijzelf. Daar ben ik alleen met mezelf. Het innerlijk lijkt zo vanzelfsprekend.

Toch staan we er nauwelijks bij stil: wat is ons innerlijk eigenlijk, hoe gaan we er mee om, is er een manier om ons innerlijk landschap in kaart te brengen? Vraagt het innerlijk om een cultuur van innerlijkheid, zorg voor de ziel zoals dat vanouds werd genoemd?
In zes bijeenkomsten willen we die verkenningstocht gaan maken. Geen uitwisselingen van prive-verhalen of intimiteiten. Geen openbare biecht, maar een zoeken naar manieren van kijken naar het innerlijk. We gaan te rade bij oudere teksten zoals van Augustinus en mystici zoals Edith Stein, gaan te rade bij filosofen over de ontwikkeling van het denken over het innerlijk, lezen een gedeelte van een boek van Virginia Woolf, en gaan in gesprek met enkele kloosterlingen, die hun leven in stilte doorbrengen en daarmee leven met zichzelf en met God. Want het innerlijk is ook de plaats van godsontmoeting.

Beleiding: Cor Arends

Aantal deelnemers: 12

Kosten: geen