Vesper in De Hoeksteen

Woorden die ertoe doen
Deel deze activiteit

Dit nieuwe seizoen komen in de zeven vespervieringen werkwoorden aan bod, die te maken hebben met ons geloof in God en hoe daar naar te handelen. Deze zeven "woorden die er toe doen" staan symbool voor de wijze waarop wij invulling kunnen geven aan ons geloof in ons dagelijkse leven en hoe we daarin gesterkt en bemoedigd kunnen worden.

Voor 12 februari zijn de werkwoorden "Vertrouwen en Volharden".

Geloven is een werkwoord. Dat is de subtitel van het jaarthema "Woorden die er toe doen". Hiermee drukken we de opdracht uit, die Jezus ons gaf, om als Zijn navolgers het evangelie en Gods licht en liefde te verspreiden onder de mensen. Deze opdracht vraagt om een actieve levenshouding, waarbij we niet alleen op onszelf gericht zijn maar ook oog hebben voor onze medemensen. We kunnen dit niet alleen. We hebben hierbij elkaar nodig en de bemoediging en kracht van God. De vesperviering kan zo'n bemoedigingsmoment zij. We laten ons hierbij inspireren door Bijbelteksten uit het oude- en nieuwe testament

Begeleiding: Rein van der Zwan, cantorij van De Hoeksteen, verbeeldingen van Ineke Hogeboom en Riemer Baumfalk

Aantal deelnemers: Onbeperkt

Kosten: Geen, alleen collecte bij de uitgang