Interactieve lezing met filosoof Onno Zijlstra over: Kunst en de zin van het bestaan

Aan de hand van zijn nieuwste boek gaan we op een creatieve wijze onderzoeken welke rol kunst heeft in de zin van ons bestaan
Deel deze activiteit

Wij mensen reflecteren op de betekenis van ons bestaan. De Amersfoortse filosoof Onno Zijstra stelde zich de vraag: ‘hoe kan kunst ons helpen na te denken over de zin van ons bestaan’. In deze lezing gaan we gezamenlijk in gesprek over de zin van ons bestaan aan de hand van verschillende kunstwerken.

In onzekere tijden als die van ons worstelen veel mensen met de vraag naar de zin van het bestaan. Wat doe ik hier? Wat heb ik hier te zoeken? Is trouwens heel die mensheid niet een kwaad voor de rest van de natuur?
Wij mensen reflecteren op de betekenis van ons onzekere bestaan. Kunst maakt deel uit van die reflectie. De Amersfoortse filosoof Onno Zijstra stelde zich de vraag: ‘hoe kan kunst ons helpen na te denken over de zin van ons bestaan’. In zijn recente boek Kunst en de zin van het bestaan benadert hij die vraag aan de hand van een zestal denkers: Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche en Wittgenstein. Hoewel deze zes uiteenlopende visies hebben, zijn ze het over één ding eens: wie wil nadenken over de zin van het leven, kan niet om de kunsten heen.
Zijlstra moedigt ons met zijn boek aan over de zin van het leven na te denken via de kunsten. Zo kan het denken over deze allesomvattende vraag houvast en speelruimte krijgen.
Op 25 januari om 20.00 uur gaan we in gesprek over de zin van het bestaan en wat kunst daar aan bijdraagt. Daarbij gaat Zijlstra kort in op de inhoud van zijn boek.
Onno Zijlstra (1949) is filosoof en doceerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Protestantse Theologische Universiteit en ArtEZ University of the Arts. Hij publiceerde op het gebied van de esthetica onder andere Language, Image and Silence. Kierkegaard and Wittgenstein on Ethics and Aesthetics (2006), Wat doet die rode vlek daar linksboven? Inleiding in de esthetica (2007) en Verbeelding. Over waarneming en kunst (2020). Hij is lid van de ‘Redactieraad Kierkegaard Werken’ en bestuurslid van de Stichting Tertulia die in Amersfoort een Filosofisch Café en Kunst Café organiseert (www.tertulia033.nl).
Kunst en de zin van het bestaan is met meer dan honderd afbeeldingen van kunstwerken verrijkt en zodanig door grafisch ontwerp-duo De Vormforensen vormgegeven dat de lezer aan de hand van tekst en beeld zelf aan het denken wordt gezet.
Het Brandpunt is open vanaf 19.30 uur en er is dan koffie en thee verkrijgbaar. Voor de avond zelf, vragen wij van u een vrijwillige bijdrage. Meer informatie: klik op knop "meer informatie" voor mail.

Beleiding: Onno Zijlstra, Anna Walsma en Paul Van der Harst

Aantal deelnemers: 15-25 deelnemers

Kosten: vrijwillige bijdrage