Veelbelovende woorden: verbinding zoeken rond woorden van leven

Bijbelse woorden kunnen ons inspireren in het leven van alledag. Door die samen te lezen, en te vertalen naar ons eigen leven en naar de wereld van vandaag, houden we zicht op een hoopvolle toekomst.
Deel deze activiteit

Bijbelse woorden kunnen ons inspireren in het leven van alledag. Door die samen te lezen, en te vertalen naar ons eigen leven en naar de wereld van vandaag, houden we zicht op een hoopvolle toekomst.

We beginnen met het aansteken van een lichtje als teken van Jezus' belofte dat hij erbij zal zijn als we in Zijn naam bij elkaar komen. Dan lezen we samen het Woord van Leven, een meditatie rond een bijbeltekst, uitgegeven door Focolare, spiritualiteit van de eenheid. Hierna zoeken we naar een verbinding met ons eigen leven. En deze ervaringen wisselen we uit. Dit leidt vaak tot verrassende, persoonlijke verhalen. Op deze manier bouwen we tegelijk aan een stukje van de levende kerk. De methodiek is ontleend aan Focolare, een spiritualiteit ontstaan in de tweede wereldoorlog en sindsdien wereldwijd toegepast door jongeren en ouderen.
Voor meer informatie hierover zie: http://www.focolare.org/nederland
Foto: Roberto Cipollone

Begeleiding
Bernard Bussemaker en Trees Meijer

Aantal deelnemers
Max. 12

Kosten deelname
5 euro per jaar