Over het leven

Zondagmiddag-gesprekken over liefde & relatie, oud-worden / oud-zijn, ruzie & conflict, uitvliegen / terug op het nest . . .
Deel deze activiteit

In kleine, veilige kring wordt een gemeentelid geïnterviewd over de rol die een levensthema in zijn / haar leven speelt. Daarna gaan we met hem / haar en met elkaar in gesprek.

In kleine kring ontmoeten wij elkaar rond de grote thema's van leven en samenleven als liefde & relatie, oud-worden / oud-zijn, ruzie & conflict, uitvliegen / terug op het nest. De gesprekken worden geopend met een kort interview, waarin een gemeentelid vertelt over het thema dat in zijn / haar leven een rol van betekenis speelt. Daarna gaan we met de geïnterviewde en met elkaar in gesprek. Interview en kringgesprek duren vijf kwartier, daarna sluiten we af met een drankje en een hapje. We hopen dat u ervaart hoe goed het kan zijn om in de kerk in een open en vertrouwde sfeer met elkaar over deze thema's te praten. Elke bijeenkomst kunnen er 12 mensen actief meedoen, om het een echt gesprek mogelijk te maken. De anderen zitten in een tweede ring om hen heen. Hieronder de gesprekken die gepland staan voor dit najaar, over de bijeenkomsten in 2019 leest u later in Lopend Vuur en de Nieuwsbrieven. Deze dag wordt Ruud en Gerrie Slabbertje geinterviewd

Begeleiding
Dineke Havinga en Willem Klamer

Aantal deelnemers
maximaal 30

Kosten deelname
geen