Proef! Geloof in het Soesterkwartier

Afsluiting gebedsestafette
Deel deze activiteit

De SKW kerken nodigen we uit voor een extra activiteit; gebed! Een 24/7 gebedsestafette wordt hiermee afgesloten

https://www.facebook.com/ProefGelovenInHetSoesterkwartier/