Inspiratiedag voor christelijke meditatie

Thema 'De relevantie van John Main's visie op spiritualiteit voor jouw leven'
Deel deze activiteit

We beginnen en eindigen de dag met een meditatie. Sicco Claus verzorgt de lezing. Er is tijd voor vragen en ontmoeting.

Sicco zal spreken over het belang van de op meditatie gerichte spiritualiteit van de benedictijn John Main (1926-1982). Hij belicht Main's theologische visie, maar ook zijn kijk op spirituele praktijken, spirituele groei en de contexten daarvoor zoals meditatiegroepen. De nadruk ligt daarbij op wat dit allemaal betekent voor jouw leven.

Sicco Claus studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en deed een master in de filosofie aan de universiteit aldaar. Op 1 november 2022 promoveerde hij op het proefschrift 'Pilgrimage into God: John Main's Meditation-Oriented Spirituality'. Sicco mediteert dagelijks en is lid van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (WCCM).

Graag vooraf aanmelden. U ontvangt een week van tevoren nadere informatie over het programma.

Begeleiding: Jeanne Roos

Aantal deelnemers:

Kosten: €15,00