Jakob, Jozef en jij?

Wat vertellen bijbelse verhalen ons over onze familie?
Deel deze activiteit

Jakob en Jozef leefden lang geleden. Toch is hun familiegeschiedenis verrassend actueel. Het gezin van Jakob kenmerkt zich door concurrentie, jaloezie, conflicten met desastreuse gevolgen. Onze ervaringen in het gezin waarin wij opgroeiden zijn lang niet altijd zo heftig. Gelukkig maar.

We willen ons weer opnieuw verbinden aan deze verhalen. Dan ontdekken we dat deze oude verhalen verrassend dichtbij komen. Dat doen we door het verhaal van Jakob en Jozef te benaderen vanuit het contextueel gedachtengoed. De begrippen die daarbij centraal staan, zijn geven en ontvangen en loyaliteit.
We willen in twee avonden stilstaan bij bijvoorbeeld: wat gaf Jozef aan Jakob? Wat heeft dat Jozef gekost? Welke invloed heeft de positie van Rachel op het verdere leven van Jozef en Benjamin?
Ook maken we de vertaalslag naar jouw leven. Wat geef jij aan anderen? Wie ziet jouw inzet? Ben jij de oudste of de jongste? Welke invloed heeft dat op jouw leven?

Dit zijn vragen die aan de orde kunnen komen. We hopen op verbindende en opbouwende avonden.

ds Martin Snaterse is als predikant verbonden aan de PKN gemeente de Inham in Hoogland.
Annewieke Balk- van Eijsden is contextueel therapeut en heeft een eigen praktijk. www.praktijkinverbinding.nl. Zij verbonden aan de NGK Amersfoort- Noord.

Opgeven: Je kunt je opgeven tot en met vrijdag 10 maart.

Begeleiding: Martin Snaterse en Annewieke Balk- van Eijsden

Aantal deelnemers: max 30

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee