De staatkundige bakermat van Nederland

En…heeft Mozes hier wat mee te maken?
Deel deze activiteit

Terwijl over al in de wereld de roep om sterke leiders toeneemt en de democratische rechtsstaat onder druk staat van totalitaire bestuursvormen, is het goed om nog eens stil te staan bij de bronnen van onze eigen politieke traditie. Wat bezielde onze voorouders eigenlijk en wat kunnen wij daar nu nog mee?

In deze inleiding neemt Daan Dijk u/ jullie mee naar de 16 eeuw, en de (her)ontdekking van de Hebreeuwse bijbel door mensen als Hugo de Groot en vele anderen in Noord- West Europa. Hoe lazen zij deze teksten en hoe beïnvloedde dit het nationale zelf-verstaan in de lage landen. Welke gelovige maar vooral ook politieke consequenties trokken zij daar uit? Aan de hand van concrete teksten kijken we naar hoe dit de visie op leiderschap, de (her)verdeling van welvaart en religieuze tolerantie in de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden beslissend beïnvloedde en wat de doorwerking hiervan was op ontwikkelingen in Engeland en de VS.
Tot slot komen we terug op de idee van de sterke leider, als ‘’moderne Messias’’, in onze tijd en is er alle gelegenheid om e.e.a. samen verder te bespreken.

Begeleiding: Daan Dijk, studeerde Hebreeuws aan de UvG en Midden- Oosten studies aan de UVA

Aantal deelnemers: 20

Kosten: vrijwillige bijdrage (in contanten)