Zoekresultaten ''

Christelijke meditatie

Iedere donderdagavond wordt er gemediteerd in de dagkapel van de St Ansfriduskerk. We volgen de traditie van de woestijnvaders. We beginnen met een tekst van John Main OSB en een vast openingsgebed. We mediteren 25 minuten. We eindigen met een korte tekst en een vast slotgebed. Inloop in stilte vanaf 19.00 uur. Er klinkt passende […]

Amusetour Proef & Ontmoet in Amersfoort-Zuid

Tijdens de tour kun je tussen 11.30 uur en 16.00 uur verschillende locaties in de wijken aandoen waar je geniet van een (lunch)hapje. Je kunt de tour op de fiets of wandelend doen. Je ontmoet andere bekende en onbekende wijkgenoten die deze route ook volgen. Gezelligheid ten top! Dit zijn de locaties die achtereenvolgens bezocht […]

Passion 4U

In de Goede week voor Pasen, op dinsdagavond 4 april, is er weer een uitvoering van Passion 4U in de Ansfriduskerk. De Passion 4U is een moderne vertelling van het passieverhaal omlijst met beeld en muziek. Passion 4U vertelt het meeslepende passieverhaal afgewisseld met uitvoeringen van bekende popsongs en muziek uit musicals. Zo wordt een […]

Viering van gebed en wake

Gebedsviering waarin het lijden en de dood van Jezus centraal staan. We bidden en waken bij het lege kruis. Zangers en zangeressen van de gezamenlijke koren van de kerk zullen deze viering met passende liederen ondersteunen. Begeleiding: Arie van de Wiel en Georgine Vervoorn Aantal deelnemers: Kosten:

Kruisweg

We herdenken Jezus zijn kruisweg terwijl we door de kerk wandelen. We staan letterlijk en figuurlijk stil bij de verschillende momenten in die lijdensweg, die door de veertien schilderijen uitgebeeld worden. We bidden en zijn ook stil om te kunnen overdenken. Begeleiding: Arie van de Wiel Aantal deelnemers: Kosten: Geen

Gebedsviering

Meditatieve viering midden in de Goede Week Op deze woensdag bezinnen we ons op de Goede Week met gebed en overdenkingen. We keren ons naar het lijden van Jezus en zijn verrijzenis. Begeleiding: Arie van de Wiel Aantal deelnemers: Kosten:

Lijdensverhaal van Jezus

We lezen het lijdensverhaal volgens Mattheüs. Drie lectoren zullen dit doen. U kunt meelezen in een boekje. De inhoud van het verhaal wordt ondersteund door Taizé liederen. Begeleiding: Arie van de Wiel Aantal deelnemers: Kosten: Geen

Viering van gebed en stilte

In de Veertigdagentijd is de kerk op woensdagavond open van 19.00 tot 20.00 uur. Er wordt dan een viering van gebed en stilte gehouden. U bent in dat uur welkom om u voor te bereiden op Pasen. U kunt dat doen door te bidden in stilte, te luisteren naar meditatieve muziek, naar een bezinningstekst of […]

Inspiratiedag voor christelijke meditatie

We beginnen en eindigen de dag met een meditatie. Sicco Claus verzorgt de lezing. Er is tijd voor vragen en ontmoeting. Sicco zal spreken over het belang van de op meditatie gerichte spiritualiteit van de benedictijn John Main (1926-1982). Hij belicht Main’s theologische visie, maar ook zijn kijk op spirituele praktijken, spirituele groei en de […]

Christelijke meditatie

Mediteren als weg naar vereniging met Gods Geest. We lezen een tekst van John Main OSB, gevolgd door 25 minuten meditatietijd, ingekaderd in een vast openingsgebed en een vast slotgebed. We volgen hiermee een oude christelijke meditatietraditie van de woestijnvaders. Elke donderdagavond om 19.30 uur tot ongeveer 20.15 uur in de dagkapel van de St. […]

1 2 3 9