Viering start Vredesweek 2019

Vrede verbindt over de grenzen.
verhalen-liederen-gebeden
Deel deze activiteit

‘Moge de Heer u vrede geven,’ zo begroette Franciscus de Egyptische sultan in het Egyptische Damietta in 1219, dit jaar 800 jaar geleden. Dat gebeurde In het midden van de vijfde kruistocht. Franciscus zoekt de sultan op, vindt een weg door de strijdlinies heen, voert een diepgaand gesprek met de sultan. Een christen en een moslim doorbraken de spiraal van geweld.

Deze ontmoeting is mooi voorbeeld van het Vredeweekthema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie en nationalisme. 

De vredesweek begint met een openingsviering onder leiding van de Ambassade van Vrede te Amersfoort. Medewerking aan de viering wordt verleend door onder anderen Huib Klamer (St Franciscus Xaverius kerk), Rens van Duffelen (Apostolisch Genootschap) en Bernadette van Dijk (straatpastor). 

Een projectkoor verzorgt de muziek. Het staat onder leiding van Berend Borger, Bram Boers en Henk de Koning (orgel/piano). Ook morgen, op zondag 22 september, staan in diverse kerken de zondagse vieringen in het teken van de Vredesweek.

Organisatie: PAX-ambassade voor vrede Amersfoort.

Medewerking wordt verleend door het Apostolisch Genootschap, Johanneskerk, de parochie OL Vrouw van Amersfoort, en de straatpastor.

Begeleiding: Pax-ambassade voor Vrede Amersfoort

Kosten: vrijwillige bijdrage

Inloop vanaf 16:30