Vesper in de Hoeksteen

Deel deze activiteit

Vesper in De Hoeksteen
Dit schreef Prediker al. Door het jaar heen volgen verschillende seizoenen elkaar op. Zo kent ook ons leven verschillende seizoenen. Goede en kwade dagen, tijden van vreugde en tijden van verdriet, tijden om tot bloei te komen en tijden om los te laten. Ook in onze christelijke jaarcyclus kennen we verschillende tijden. Vreugde en verdriet vieren worden afgewisseld door verwachting en inkeer. Net als in de kloosters, waar dagelijks de getijden worden gebeden en waar het avondgebed -de vesper- er één van is. Voor de oecumenische vespervieringen van dit seizoen kozen we voor een indeling in verschillende "tijden", zoals die ook in het Bijbelboek Prediker voorkomen. We lieten ons daarbij inspireren door een boek van Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries, Vieren en brevieren. Liturgische bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen (Zoetermeer 2009).

Begeleiding:
voorganger en cantorij van de Hoeksteen

Kosten:
geen