Vasten voor de Aarde, ons gemeenschappelijk huis

Deel deze activiteit

De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg organiseert rond de 40-dagentijd twee inspiratiemomenten om stil te staan bij de vastentijd die begint op Aswoensdag en eindigt op Stille Zaterdag. Eén moment is voorafgaand aan en één is halverwege de 40-dagentijd. Concreet: op woensdag 19 februari en op woensdag 18 maart van 20.00 tot 21.00 uur in Het Brandpunt.

De werkgroep organiseert de inspiratiemomenten onder de titel ‘Vasten voor de Aarde, ons gemeenschappelijk huis’. Wij sluiten hiermee aan bij de wijze waarop paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si de planeet Aarde aanduidt. Het beeld van het huis nodigt uit om je te bezinnen op de vraag wat voor een medebewoner jij bent en zou willen zijn. Zorg ik met mijn levensstijl goed voor ons gemeenschappelijk huis? Hoe zou ik beter zorg kunnen dragen voor de Aarde?

Je bent verder vrij om zelf te bepalen in welk opzicht jij je gedurende de vastentijd wilt beperken in je levensstijl. Dat kan variëren van vaker de fiets gebruiken tot geen plastic verpakkingen gebruiken. Je kunt je hierbij ook laten inspireren door de vastenactie van Kerk in Actie. De ZWO/MVO-groep zal binnenkort de bij de actie Heel Holland Vast behorende vastenkaart verspreiden.

De twee inspiratiemomenten zullen een meditatief karakter hebben. Maar er is ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe jij je vasten vormgeeft en welke ervaringen en inzichten je opdoet door te vasten. 

De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg heeft vorig jaar tijdens de 40-dagentijd met diverse groepen maaltijdgesprekken gehouden. Tijdens het gesprek met de Jongerengespreksgroep werd duidelijk dat er interesse bestaat in een gezamenlijke periode van vasten.

Begeleiding: Gerard Verweij en Gerard van Eck
Kosten: Geen