Uur van gebed, ontmoeting, verbondenheid

Samenkomst in de Week van Gebed voor de eenheid
Deel deze activiteit

Van 19-26 januari 2020 is de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Wereldwijd komen christenen samen om te bidden en verbinding te zoeken met elkaar en met de samenleving.
Het thema met een voorstel voor uitwerking wordt elk jaar vanuit een ander land aangedragen. Dit jaar bieden de kerken op Malta ons het thema aan: 'Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons.'

In het Soesterkwartier organiseren de samenwerkende kerken een gebedsbijeenkomst. Welkom in een bijzonder uur van gebed, van ontmoeting, van verbondenheid met de kerk wereldwijd.
Begeleiding:
zr. Giny Wierenga, pastor Gerrie Huizenga, ds. Rein van der Zwan