Sint Martinuskerk open tussen 14-15 uur

Het Coronavirus brengt ons tot bezinning.
Deel deze activiteit

Nu onze stad, land, wereld belandt zijn in de coronacrisis zetten we elke zondag de Sint Martinuskerk tussen 14-15 uur een uurtje open. Het Heilig Sacrament wordt dan uitgestald en volop in het licht gezet. Er is mogelijkheid voor een stil gebed, enz.

De paaskaars laten we branden samen met vele kaarsen rondom de monstrans. Bezoekers kunnen voor het altaar een kaarsje opsteken, in stilte bidden, een gebedsintentie op schrijven of luisteren naar het orgel of naar liederen, gezongen door enkele leden van het St. Martinuskoor.
Het is een bijzonder moment en indrukwekkend om nu weer even in de vertrouwde kerk samen te kunnen zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door de kostersgroep die de kerk hiervoor gereed maken en toezicht houden op de geldende Corona-regels. Dit gaan we elke zondag voortzetten tussen 14-15 uur.

Beleiding: kosters

Aantal deelnemers: onbeperkt

Kosten: n.v.t.

Meer informatie: website Katholiek Amersfoort