Ouder-en-kind vieringen

Godly Play in de Bergkerk
Deel deze activiteit

Eén keer per maand is er in de kapel van de Bergkerk een speciale viering voor ouders en kinderen. Op de manier van 'Godly Play' wordt een bijbelverhaal aandachtig verteld en uitgebeeld. Een moment om samen met je kind een bijbelverhaal binnen te gaan en je er samen over te verwonderen.
In een open gesprek is er tijd om je te verwonderen over het verhaal. Wie zou jij zijn in het verhaal? Herken je iets van dit verhaal? Daarna kan eenieder het verhaal verwerken of verder onderzoeken door iets te maken, te schrijven of er mee te spelen. We sluiten in de kring af door samen iets kleins te eten en te drinken.
Data 2020: 19 januari, 16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 28 juni
Begeleiding:
Susanne de Jong-Tennekes en Myrthe Kroes
Kosten:
geen