Mystiek Lichaam

30 jaar na het overlijden van Frans Kellendonk spreken over verbinding
Deel deze activiteit

Wie naar onze samenleving kijkt vanuit een verlangen naar verbinding, komt niet zelden van een koude kermis thuis. Mensen spreken weliswaar over het belang van verbondenheid, of het nu in de politiek, de kerk of het buurthuis is. Maar tegelijkertijd is eenzaamheid een groot probleem, verbrokkelen instituties en verliezen tradities hun samenbindende kracht.

In 1986 verscheen ‘Mystiek Lichaam’ van Frans Kellendonk, een ongemakkelijk boek waarin hij worstelt met de teloorgang van alles wat mensen samenbindt: traditie, gezin, maatschappij, identiteit. Het is Kellendonks laatste boek. Op 15 februari 1990 overlijdt de, van huis uit rooms-katholieke, homoseksuele schrijver aan AIDS. 

Precies dertig jaar na de dood van Kellendonk gebruiken we zijn laatste boek als aanleiding om het te hebben over de veranderingen in wat mensen samenbindt: geschiedenis, opvoeding, intimiteit, geloof, kijk op het mens-zijn. Bezoekers hoeven ‘Mystiek Lichaam’ niet gelezen te hebben om te kunnen deelnemen. Uit het boek lichten we enkele cases, waarin deze veranderingen aan de orde komen. Die cases worden op een toegankelijke en persoonlijke manier ingeleid door sprekers op video. Ook Kellendonk zelf komt op die wijze aan het woord. Vervolgens gaat het gesprek over onze eigen indrukken, gevoelens en waarnemingen daarbij. Welk lichaam houdt ons nog bijeen? We gebruiken een gespreksmethode die ons in staat stelt om gezamenlijk vanuit verschillende perspectieven naar de onderwerpen te kijken.

Kellendonk zelf wist heel goed wat er in de rooms-katholieke liturgie gebeurde als de woorden ‘Dit is mijn lichaam’ klonken. Tegelijk geloofde hijzelf niet meer, al bleef het geloof van waarde in zijn leven. In zijn boeken verhield hij zich onder meer tot het rooms-katholieke geloof en haar mores. Toen de kritiek op Mystiek Lichaam losbarstte, verzuchtte hij: ‘Dit werk is nog veel eenzamer dan ik steeds heb gedacht.’

Meer informatie over ‘Mystiek Lichaam’: https://literatuurmuseum.nl/verhalen/frans-kellendonk/heilige-haast

Begeleiding: Geurt Roffel en Rolinka Klein Kranenburg

Kosten: 10 euro per persoon

Opgave: Aanmelding is zeer gewenst, maar ook bezoekers die zich niet hebben aangemeld, zijn welkom.