Vrijheid verbindt?

30 jaar na het overlijden van Frans Kellendonk spreken over verbinding
Deel deze activiteit

In vergelijking met vroeger leven we in een samenleving vol vrijheid en kansen. Social media en de manier waarop onze maatschappij is georganiseerd, bieden mensen allerlei mogelijkheden om zich met anderen te verbinden. En toch lijken we taal tekort te komen om elkaar te vinden. Eenzaamheid is een groeiend probleem, instituties staan onder spanning en tradities verliezen hun samenbindende kracht. 

Op zaterdagmiddag 15 februari zoeken Rolinka Klein Kranenburg en Geurt Roffel het gesprek hierover in Het Brandpunt in Amersfoort. Ons doel is niet de zoveelste oplossing te presenteren, we willen in contact komen met elkaar. Dat doen we door het gesprek te zoeken. Snijdende woorden schuwen we niet, want juist in het schuren leren we elkaar kennen. Opgave is belangrijk en kan hieronder.

Drie onderwerpen komen aan de orde. Ten eerste onze waarden en normen. Hoe beoordelen en waarderen we onze samenleving en samen leven. Ten tweede de samenleving zelf, de kracht die uitgaat van de gemeenschap. En ten derde het christendom. Hoe sta je in je christelijke traditie, of hoe sta je juist tegenover de christelijke traditie?

15 februari is de dertigste sterfdag van Frans Kellendonk. Mystiek lichaam(1986), zijn laatste boek, is een scherp en ongemakkelijk portret van de teloorgang van alles wat mensen samenbindt: traditie, gezin, maatschappij, identiteit. Op 15 februari 1990 overleed de, van huis uit rooms-katholieke, homoseksuele schrijver aan AIDS. Geurt Roffel legt in een essay uit waarom de ongemakkelijke waarheid van Mystiek lichaam voor hem nog steeds actueel is: https://www.nieuwwij.nl/opinie/snijdende-taal-die-verbindt/

Begeleiding: Geurt Roffel en Rolinka Klein Kranenburg

Kosten: 10 euro per persoon

Opgave: Aanmelding is zeer gewenst, maar ook bezoekers die zich niet hebben aangemeld, zijn welkom.