Met Jezus aan tafel

De evangelies over samen-eten
Deel deze activiteit

Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe vaak het - nog vaker dan je al vermoedde! - in de evangeliën gaat over eten en alles wat ermee samenhangt, zoals honger, armoede, ziekte, uitsluiting, en over de keerzijde: welkom zijn, op krachten komen, luxe ervaren, een volle dis, het goede leven.

We gaan ons oog hiervoor trainen en stellen o.a. de vraag: hoe past ons samen-eten daarbij, inclusief avondmaal en eucharistie? We gaan bijbel-lezen, maken af en toe een uitstapje naar kunst en actualiteit en krijgen zo in vier bijeenkomsten ‘coronaproof’ een eerste indruk van tafelen met Jezus.

Praktisch: We organiseren coronaproof: 1) vaste groep van 6-8 deelnemers, die zich van te voren aanmelden (en afzeggen als je je ziek voelt of anderszins risico meebrengt); 2) we komen bijeen in grote, goed geventileerde ruimtes; 3) houden 1,5 meter afstand en nemen zelf een flesje water mee.
Voorkennis wordt niet verondersteld, wel dat je je eigen bijbel en pen & papier meeneemt, en – zo mogelijk – een bijdrage voor de onkosten.

Het gaat om vier bijeenkomsten van elk twee uur. De cursus wordt op drie plaatsen aangeboden:
Het Brandpunt: maandag 26/10, 2, 9 en 16/11, 10.00 (precies)-12.00
De Inham: woensdag 28/10, 4, 11 en 18/11, 9.45-12.00
De Bron: maandag 26/10, 2, 9 en 16/11, 13.45-16.00

Graag van tevoren aanmelden: Zie knop AANMELDEN | 033-4556554 | 06-37280576

Afbeelding: Peter Vos in: De werksters van halfvijf en andere gelijkenissen door Karel Eykman

Beleiding: Begeleiding: ds Willem Klamer (tot 2019 predikant van De Inham in Hoogland)

Aantal deelnemers: 6-8

Kosten: Vrijwillige bijdrage