Leven met … dementie

Door kennis en ervaringen te delen, kunnen we begrip voor en acceptatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers vergroten en werken aan een veiliger omgeving.
Deel deze activiteit

Dementie is vaak een taboe. Er wordt niet gemakkelijk over gesproken. “Mensen gaan denken dat je gek bent”, zei een vrouw ooit. Dus zei ze er maar niks over. En voelde ze zich nog meer alleen met haar gevoelens, dilemma’s en vragen. Bij dementie denken veel mensen aan het verpleeghuis. Maar wist u dat 70 procent van de mensen met dementie thuis woont?

Door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen kunnen we begrip, acceptatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers vergroten en werken aan een veiliger omgeving. Thuis, in de kerk en in de samenleving.
De taakgroep pastoraat van De Inham organiseert een bijeenkomst rond leven met dementie. De thema-bijeenkomst wordt zowel ’s middags als ’s avonds aangeboden om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden mee te doen.
Dinsdag 8 maart, 15.00 tot 16.30 uur, en 19.30 uur tot 21.00 uur, De Inham, Hamseweg 40.
‘Leven met dementie’, zal worden begeleid door ds. Nel Walet, geestelijk verzorger in een aantal zorginstellingen van Warande in Zeist.
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met dementie te maken heeft, voor mantelzorgers en overige belangstellenden van binnen en buiten de kerk. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Beleiding: ds. Nel Walet, geestelijk verzorger in een aantal zorginstellingen van Warande in Zeist.

Aantal deelnemers: max 30

Kosten: geen