Leerhuis kerkrecht voor dummies

Je kunt de kerkorde raadplegen op internet, maar hoe vind je de weg in meer dan 300 pagina’s met allerlei regelingen? Je voelt je al gauw een ‘dummie’.
Deel deze activiteit

Niet alle ambtsdragers van de Protestantse Gemeente te Amersfoort hebben de kerkorde naast hun bed liggen. Vermoedelijk niemand, en dat is heel gezond. Maar je loopt af en toe wel tegen vragen aan, zeker als je nieuw bent. Hoe zit dat nu precies met algemene kerkenraad en wijkkerkenraden? Gaat de kerkenraad over de begroting of toch het college van kerkrentmeesters?

Is die classicale vergadering eigenlijk wel ergens goed voor? Enzovoort. Je kunt de kerkorde raadplegen op internet, maar hoe vind je de weg in meer dan 300 pagina’s met allerlei regelingen? Je voelt je al gauw een ‘dummie’.

Ds. Leo Koffeman, emeritushoogleraar kerkrecht (en oecumene) van de Protestantse Theologische Universiteit, heeft meer dan twintig jaar predikanten opgeleid in dit vak. Op 9 en 16 januari zal hij ingaan op dit thema

Het is zijn bedoeling om op de eerste avond voor de pauze een algemene inleiding te geven op de opzet van de kerkorde en van de kerk, met allerlei voorbeelden uit de praktijk. Na de pauze kunt u met hem in gesprek gaan. Aan het eind van de avond kunt u vragen kwijt in een collectezak, en de week daarop worden die vragen in een kader gezet en zo veel mogelijk beantwoord.

Begeleiding: Ds. Leo Koffeman, emeritushoogleraar kerkrecht (en oecumene) van de Protestantse Theologische Universiteit
Kosten: vrijwillige bijdrage