“God Zijn – een oefening in bescheidenheid”

Bespreking van een boek van Jean-Jacques Suurmond
Deel deze activiteit

De mysticus Suurmond wil steeds de werkelijkheid doorzichtig maken 'tot op God'. In dat pogen laten wij ons op deze kringavonden meevoeren.

Alle deelnemers hebben dit originele en openhartige boek vóór de eerste avond al gelezen zodat ze een actieve inbreng kunnen hebben in het gesprek. Meer info over het boek o.a. in de recensie in Trouw van 1 november 2017.

Begeleiding
Simon Schoon, gespreksleider; Tjerk Nap, contactpersoon

Aantal deelnemers
n.v.t.

Kosten
geen