Evensong

in de Sint-Joriskerk
Deel deze activiteit

Medewerking verleent het Vocaal Ensemble Voxtet onder leiding van Lydia Liefting met organist
Rien Donkersloot. Voorganger is ds. Jan Wolswinkel.

Deze Evensongs worden georganiseerd door de werkgroep Kerkmuziek van de Raad van Kerken
Amersfoort.
U bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint-Joriskerk.
De Evensong duurt ruim drie kwartier en is vrij toegankelijk. Collecte na afloop en via QR-code.
Zie ook: www.evensongsamersfoort.nl