DiaconAction

Jongeren diaconaal in actie!
Deel deze activiteit

DiaconAction is de verzamelnaam voor de jaarlijkse activiteit waarbij jongerengroepen zich inzetten voor de omgeving.

Op zondag 18 november zullen de 2getR-jongeren uit de verschillende geloofsgemeenschappen een paar uurtjes voor afleiding en vermaak zorgen bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De jongeren verzorgen bijvoorbeeld een gezellige middag voor ouderen in een zorginstelling, er wordt iets lekkers gebakken en bezorgd bij wie wat aandacht meer dan welkom is of er wordt een activiteit gedaan met jongeren die het in de thuissituatie moeilijk hebben. Het is hartverwarmend dat jongeren zich zo inzetten voor hun medemens!
Natuurlijk is het leuk als de jongeren gestimuleerd worden om mee te doen én gewaardeerd worden voor hun prestaties die middag. Ook is het goed om dankbaar te zijn dat we dit met elkaar kunnen en mogen doen.

Dit wordt na afloop van de activiteiten om 17.00 uur met elkaar gevierd in de St. Martinuskerk.
Iedereen is welkom om met de jongeren mee te vieren.