De traditionele CARNAVALSMIS

4 x11 jaar Grootstad St Joris, 44 jaar verbonden
Deel deze activiteit

Op deze zondag vindt er om 10 uur weer de traditionele CARNAVALSMIS plaats in de H.Kruiskerk. Het Thema van deze viering luidt: 4 x11 jaar Grootstad St Joris, 44 jaar verbonden
ISamenwerken is een van de grondbeginselen van ons bestaan. We spreken niet voor niets van een “samenleving”. Samenleven betekent dat we niet in ons eentje iets tot stand kunnen brengen, maar dat we er altijd anderen bij nodig hebben.
Vandaag staan we stil bij een samenwerkingsverband dat vier keer elf jaar geleden is begonnen.
Er is een mijlpaal bereikt. Een markering op onze levensweg, waarbij we even terug kijken naar hoe deze samenwerking in die afgelopen jaren is geweest. Zoals dat ook gebeurt als je over een weg kijkt, zie je alleen de hoogtepunten. De dalen worden aan het oog onttrokken door de heuvels die in die weg zitten. De hoogtepunten geven voldoende aanleiding tot vreugde van verbondenheid.
Vreugde om zaken die bereikt zijn, maar ook vreugde om het feit dat we dat bereikt hebben in verbondenheid met anderen, door samen te werken. Daarbij is over en weer soms water bij de wijn gedaan. Dat is ook een kenmerk van verbonden zijn en samenwerken. Zijn de wederzijdse standpunten echter samengevloeid tot een besluit, dan kan er goed tegenaan worden gegaan om de uitvoering te realiseren.
Na 44 jaar op deze wijze gewerkt te hebben, mag er best feest gevierd worden. Maar dan wel met z’n allen. En daarbij moeten we even de dalen in gedachten nemen. Want zo’n feest komt pas goed tot zijn recht als er ook ruimte wordt gegeven aan de dalen die pijn hebben veroorzaakt. Pijn om het verlies van dierbaren en vrienden. Pijn ook over momenten dat we niet voldoende naar elkaar hebben geluisterd waardoor verwijdering is ontstaan. Dat zijn ervaringen waarvan we kunnen leren en een voornemen maken om het in de toekomst anders te doen.
Want in verbondenheid samenwerken maakt een feest zoals carnaval is af.
Werkgroep Carnavalsdienst Heilig Kruiskerk.