De Lauden op Woensdag

Open de dag met gebed
Deel deze activiteit

In de Kruiskerk is sinds een aantal jaar een nieuw soort viering geïntroduceerd. Hoewel … nieuw? Het bidden en zingen van De Lauden gaat terug op een traditie die Jezus en zijn leerlingen al kenden.

Dat de Lauden zijn wortels heeft in de joodse gebedspraktijk van het begin van onze jaartelling zie je o.a. terug aan de verschillende psalmen die er een plaats in krijgen.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het opnieuw wereldwijd in de belangstelling komen te staan en wordt dan ook van harte aanbevolen, niet alleen voor priesters en diakens, maar zeker ook voor de gewone gelovigen; of ze nu katholiek zijn of van een andere signatuur.

De Lauden worden ook wel 'het morgengebed' genoemd en duren slechts een minuut of 20. Toch is het een volwaardige viering en ideaal om de dag mee te beginnen. U kunt zich, zonder opgave vooraf, iedere woensdag om 9.00 uur bij de Lauden aansluiten. U krijgt ter plekke een boekje waar alle psalmen en gebeden instaan, zodat u direct mee kan doen.