De hemelladder

‘De hemelladder’ is het thema van de beeldententoonstelling van kunstenaarsvereniging De Ploegh in de Frans en Hilderhof (achter de Xaveriuskerk).
Deel deze activiteit

De hemelladder is in spirituele tradities een beeld voor de verbinding tussen hemel en aarde (zoals ook de boom, het kruis, de toren, de berg). De ladder naar de hemel is in de joodse mystiek van de kabbala een centraal symbool geworden voor de verbinding tussen hemel en aarde.

In de Hebreeuwse bijbel ontvangt Jacob een visioen waarin hij wezens van beneden naar boven en van boven naar beneden ziet gaan. Dit beeld maakt het besef in hem wakker, dat er een verbinding mogelijk is tussen aarde en hemel, dat er wisselwerking tussen beide is. De droom wordt het begin van zijn innerlijke zoektocht. De ladder van Jacob werd later weergegeven als een geometrische figuur, die de verschillende lagen en aspecten van bewustzijn beschrijft. Het model kunnen we gebruiken als hulpmiddel om tot bewustzijn van de gelaagdheid van het bestaan te komen. Je gaat bij wijze van spreken de ladder stapje voor stapje op.

In deze lezing licht Magda van der Ende de kabbalistische figuur toe. Ze vertelt verhalend over de betekenis en functie van de ladder. In een korte meditatie kan de ladder in ieders innerlijk aangeraakt worden.
Na de lezing is er een korte pauze waarna er ruimte is voor reacties en vragen. Aansluitend kan de tuin met de tentoonstelling "De Hemelladder" en het labyrint bezocht worden.

Begeleiding: Magda van der Ende. Ze studeerde theologie in Utrecht en Roemenië, ze geeft les en lezingen op het gebied van kabbala en begeleidt mensen individueel op hun geestelijke weg. Ze schreef een boek over bijbelse vrouwen en de levensboom: 'Zeg me, wie ben je...' Ze woont en werkt vanuit De Expeditie, en legde in theetuin De Heyligen Berg een tuin aan in de vorm van de levensboom.

Beleiding: Magda van der Ende, theoloog

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: 5 euro