De groene bekering van een dominee

De jarenlange inzet van dominee Sam Janse om zijn ecologische footprint radicaal te verkleinen. En de vragen die hierdoor bij hem opkomen over ideologie en theologie.
Deel deze activiteit

Waar belandt een gelovige die afkomstig is ergens uit de rechtzinnige flank van protestants Nederland, na jaren van inzet om zijn eigen voetafdruk radicaal te verkleinen? We hebben het hier over dominee Sam Janse en de vraag die hij de laatste tijd steeds vaker aan zichzelf stelt. Na zijn artikel in Trouw hierover (31 augustus) verkent hij in deze lezing enkele mogelijke antwoorden.

Emeritus predikant Sam Janse schetst zijn eigen niet afzienbare ijver voor een minimale ecologische footprint. Krijgt dat langzamerhand geen trekken van een duurzaamheidsideologie, vraagt hij aan zichzelf? Hoe verhoudt dit zich tot theologie? Janse is nieuwtestamenticus en bekend van zijn boeken over geweld in de Bijbel.
Kosten:
Vrijwillige bijdrage
Georganiseerd door 033GroeneKerken