Bijbelse vrouwen die hun mannetje stonden

Lezen van Bijbelse verhalen waarin vrouwen van zich laten horen
Deel deze activiteit

De eerste zaterdag van de maand schuiven we aan voor Eye-openers, een gesprek aan tafel over verrassende kunst of verrassende teksten. Op 7 maart zijn dat teksten uit de Bijbel waarin vrouwen een hoofdrol spelen.

Voorafgaand aan internationale vrouwendag lezen we Bijbelse verhalen over vrouwen die hun mannetje staan.
Ze heten bijvoorbeeld Judith, Jaël, Salomé, Debora, Esther, Tamar, Delila of Abigail. En ze bedienen zich van list, diplomatie, verleidingskunst of grof geweld.
Van stereotype beeldvorming blijft in ieder geval niet veel heel…

Begeleiding: Diederiek van Loo

Kosten: vrijwillige bijdrage