Bijbelkring

Samen bijbellezen
Deel deze activiteit

Op de aangegeven zondagavonden lezen en bespreken we het evangelie van Lucas

We beginnen iedere avond met een lied uit het liedboek. Daarna lezen en bespreken we gezamenlijk de hoofdstukken uit Lucas, die aan de beurt zijn. Bij onze bespreking richten we ons met name op dat wat ons raakt of bezighoudt. We voelen ons daarbij vrij om onze eigen ervaringen, onze eigen vraagtekens en uitroeptekens bij het Bijbelgedeelte te delen. Daarbij zoeken we samen naar de relevantie voor ons dagelijks leven. We sluiten de avond af met een kort liturgisch gebedsmoment.
Ieder die dit Bijbelboek in zijn geheel wil lezen en bespreken is welkom om zich aan te sluiten.
De gespreksleiding en voorbereiding van de kringavonden rouleert onder die leden die dat willen, men kan daarbij gebruik maken van achtergrondmateriaal dat hiervoor beschikbaar is.

Begeleiding: Tjerk Nap (contactpersoon)

Aantal deelnemers: 10-15

Kosten: geen