Avondgebed op maandag

Deel deze activiteit

Kort liturgisch avondgebed

Tijdens het 'avondgebed op maandag' volgen we een vaste liturgie met ruimte voor een lied, een Bijbelvers, stille overdenking, voorbede (hardop of in stilte) en een zegenbede. Met name het wel en wee in onze eigen wijkgemeente en woonplaats brengen we op deze manier bij God. Voor meer informatie verwijzen we u naar het nieuwsbrief.
U kunt meedoen door aanwezig te zijn in De Hoeksteen of door van te voren per e-mail of telefoon een onderwerp voor voorbede door te geven aan de contactpersoon.
Dit kan zijn voor u persoonlijk en/of voor activiteiten in onze wijkgemeente, etc.

Begeleiding
Tjerk H. Nap, contactpersoon.
Voor doorgeven gebedsonderwerpen: 033-4801993, naptjerk@gmail.com

Aantal deelnemers
Minimaal ‘twee of drie’

Kosten
geen