Als alle mensen op aarde hand in hand tezamen gaan…

Rond het thema 'Vrede verbindt verschil' organiseert de Ambassade van Vrede een programma in de Vredesweek (19 tot en met 27 september)
Deel deze activiteit

Symbolisch nu. Werken aan vrede: het hele jaar door. Lezing door Rens van Duffelen. Aanmelden via email.

Vrede lijkt zo vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. We leven in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders in de wereld. Daarom is het belangrijk aandacht te blijven geven aan vrede.
Al meer dan 50 jaar organiseert PAX, samen met anderen, in de derde week van september (rondom 21 september, de Internationale dag van de Vrede) de vredesweek. In deze week laten vele mensen zien dat het anders kán en moet in deze wereld.
Op initiatief van en begeleid door Pax zijn er in de afgelopen jaren meer dan 80 Ambassades van Vrede opgericht in heel Nederland. Info www.paxvoorvrede.nl
In 2013 is de Ambassade van Vrede, Amersfoort opgericht. Deze Ambassade bestaat uit vrijwilligers vanuit kerkelijke, religieuze en maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International afd. Amersfoort..
Elk jaar heeft de Vredesweek een Thema en worden speciale activiteiten georganiseerd, zoals onder andere Walk of Peace, optredens van theatergroepen, discussieavonden.
Dit jaar is het thema “Vrede verbindt Verschil”. We leven in een maatschappij waarin we te maken hebben met een grote diversiteit aan culturen en religies. Vreedzaam samenleven is niet altijd gemakkelijk. De verschillen in morele opvattingen, de dagelijkse omgang en manieren van leven veroorzaken nogal eens wrijving en onbegrip. Maar we kunnen de verschillen ook zien als wederzijdse verrijking. We leren iets nieuws, en we beseffen wat echt van waarde is. Zo kan verschil een kwaliteit zijn die aan de vrede kan bijdragen.
In verband met de Covid-19 situatie heeft de Ambassade van Vrede Amersfoort een beperkt aantal activiteiten op het programma staan.

Beleiding: Rens van Duffelen

Aantal deelnemers:

Kosten: