Wie zeggen jullie dat ik ben?

Samen spreken over de betekenis van Jezus Christus in het persoonlijk geloof
Deel deze activiteit

In de kerk wordt vaak en veel over Jezus gesproken.

In de katholieke liturgie worden hem hoge titels toegedicht: Allerhoogste, Heer God, eniggeboren Zoon van de Vader, etc. Op de één of andere manier schijnt Jezus de sleutel te zijn om bij de oorsprong en de bedoeling van ons menszijn te geraken en op die manier bij de Eeuwige zelf.

Alles goed en wel, maar welke rol speelt Jezus in uw/jouw eigen (geloofs)leven? Misschien wel helemaal geen? Of is hij juist het één en het al? En over wie hebben we het dan? Over Jezus of over rabbi Yeshua? Is hij voor jou vooral broeder of toch meer Heer? Een moreel voorbeeld of juist goddelijk object van aanbidding? Zoon van God of liever Mensenzoon? Spreek je liever over Jezus, over Christus of over de Messias?

Op donderdagavond 21 februari proberen we onze eigen ideeën over Jezus (if any) wat duidelijker in beeld te krijgen. Daarbij luisteren we ook naar de opvattingen en de beleving van anderen. De verschillende invalshoeken hoeven niet samen te klonteren tot één standpunt. Wel bestaat de kans dat je nieuwe gezichtspunten krijgt aangereikt.

Inleider en gespreksleider is dominee Geurt Roffel (zie www.geurtroffel.nl). Roffel werkt als voorganger in oecumenisch centrum Het Brandpunt in Amersfoort. Vorig jaar promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen aan de hand van het proefschrift: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Hierin onderzoekt hij -aan de hand van twee taalfilosofen- hoe zes toonaangevende Christus-deskundigen de uitspraak ‘Jezus is de Zoon van God’ interpreteren.

In het onderzoek ontdekte Roffel dat wie in de diversiteit aan interpretaties tot een eigen antwoord wil komen, in gesprek moet gaan met anderen. Precies dát gaan we doen: donderdagavond 21 februari om 19:30 uur, dus aansluitend op het Oecumenisch Avondgebed.

Van harte welkom!
Begeleiding: Geurt Roffel en Louis Runhaar
Kosten: gratis