Weerbarstige schilder ten tijde van Philips II

Lezing door Harm Dane over EL GReco 9 februari en 16 februari
Deel deze activiteit

In twee avonden staat HARM DANE met ons stil bij de levensloop van
de schilde El Greco , zijn schilderstijl en zijn leven in het Spanje onder de kunstminnende en streng gelovige koning Filips II. Vooral zijn stellingname in
kerk en theologie, zoals die via zijn schilderijen tot ons komt, trekt onze
aandacht. Harm Dane neemt ons mee in verhalen over verf en vuur

In gesprek met El Greco
De schilder El Greco (1541 – 1614) is van onschatbare betekenis geweest voor de ontwikkeling van de moderne kunst eind 19e en begin 20e eeuw. Picasso bijvoorbeeld zag hem als zijn grootste voorbeeld, vóór Rembrandt en Velazques. Toch heeft El Greco nooit school gemaakt en kort na zijn dood raakte zijn werk in de vergetelheid om pas weer in het laatste kwart van de 19e eeuw onder het stof vandaan te komen. Lange tijd was er weinig bekend over zijn levensloop, behalve dat hij op Kreta was geboren en een aantal jaren in Italië leefde en werkte.
Harm Dane raakte in de ban van het werk van El Greco. Naast de opmerkelijke stijl van schilderen, waarin zijn achtergrond als iconenschilder nog waarneembaar is, werd hij getroffen door de inhoud van de vaak op het eerste oog traditioneel kerkelijke kunst. Zijn interesse mondde uit in het boek In gesprek met El Greco (Van Warven 2022).
In twee avonden staan we stil bij de levensloop van de schilder, zijn schilderstijl en zijn leven in het Spanje onder de kunstminnende en streng gelovige koning Filips II. Vooral zijn stellingname in kerk en theologie, zoals die via zijn schilderijen tot ons komt, trekt onze aandacht.

Beleiding: VDO commissie

Aantal deelnemers: max 60

Kosten: vrijwillige bijdrage