Vragen rond het 2e spitsuur van het leven

meer zicht krijgen op betekenisvolle relaties
Deel deze activiteit

Soms komt het allemaal bij elkaar: ouder zijn, grootouder zijn èn ook nog kind zijn. In het 2e spitsuur van het leven zit u op een kruispunt van relationele lijnen. Rollen veranderen en het werkende leven zit er voor het grootste gedeelte op. Wij nodigen u uit om hierbij til te staan en daarop te reflecteren.

Wij nodigen u uit om gedurende vier avonden hierbij stil te staan; daarop te reflecteren. Zo krijgt u meer zicht op die verschillende rollen, hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe u ze invult. Gaandeweg krijgt u opties om daarin veranderingen aan te brengen. Wat speelt er? Is de balans van het 2e spitsuur in evenwicht? Of ligt het zwaartepunt aan één kant? Is er nog wel ruimte voor uzelf?
Vier avonden 15-10, 29-10, 12-11, 26-11 van 20.00 tot 22.00 uur, in de Bergkerk.

Begeleiding:
Jan van Baardwijk, predikant van de Bergkerk en Irene van ’t Eind, relatiecoach.
Kosten:
50 euro
Aantal deelnemers:
15