Viering met klimaatpelgrims in Taize stijl

Zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis
Deel deze activiteit

In Glasgow vindt van 1-12 november de belangrijke klimaatconferentie plaats waar landen concrete actieplannen zullen presenteren, als uitwerking van de eerdere afspraken in Parijs in 2015.
Vanuit Polen is een groep van 30 pelgrims vertrokken, die op 30 september de Nederlandse grens bereikt. Van 5-7 oktober verblijft de groep in Amersfoort, in het Brandpunt.

Op 6 oktober kan met de klimaatpelgrims gevierd worden. De viering is in Taizé stijl. We inspireren elkaar en bidden voor het slagen van de klimaatconferentie in Glasgow.

Beleiding: Martin Snaterse en Josephine van Pampus

Aantal deelnemers: 80

Kosten: geen