Vesper in De Hoeksteen

Vesper m.m.v. de cantorij

Deel deze activiteit

Zeven Pelgrimspsalmen van maand tot maand.
Deze psalmen werden gezegd en gezongen op bepaalde rustplaatsen onderweg en in de tempel in Jeruzalem. Later ook in de kerk, in gemeenten en parochies, in kloosters, bij de vieringen van Taizé en Iona, door mensen thuis. En dit seizoen dus ook in de oecumenische vesperdiensten in De Hoeksteen. Zeven maal zal er één van deze Psalmen centraal staan.
Begeleiding:
Pastor Josephine van Pampus
Kosten:
alleen collecte