Verdiepen en Vieren stil bij het sacrament het Vormsel

Het sacrament van het Vormsel wat is dat?
Deel deze activiteit

Op deze avond staan we in de kapel van de Sint Martinuskerk te Hoogland stil tijdens Verdiepen en Vieren stil bij het sacrament het Vormsel.

Aan de hand van schilderij van kunstenares Ruth Jütte laten we de betekenis zien van het sacrament van het vormsel. De rooms-katholieke kerk kent zeven sacramenten: doopsel, eucharistie, vormsel, biecht, ziekenzalving, priesterwijding en huwelijk. Doopsel, eucharistie en vormsel vormen samen de zogenoemde initiatiesacramenten: wie deze drie sacramenten heeft ontvangen, is volledig opgenomen in de katholieke kerk. Het vormsel staat voor de bewuste keuze voor het geloof, voor het ontvangen van de gave van de Heilige Geest en daarmee kracht in het geloof.
U bent van harte welkom!