Veelbelovende Woorden

Verbinding zoeken rond bijbelse woorden
Deel deze activiteit

Bijbelse woorden bieden de mogelijkheid ons te inspireren voor het leven van alledag. Door die in een groep met aandacht te lezen en te vertalen naar ons eigen leven en naar de wereld van vandaag, houden we het zicht op een hoopvolle toekomst.

We beginnen met het aansteken van een lichtje, als teken van Jezus' belofte: "waar twee of drie samen zijn in Mijn Naam, daar ben ik in hun midden" Hierna beginnen we met de lezing van het Woord van Leven, een maandelijkse meditatie rond een bijbeltekst, uitgegeven door het Focolare, spiritualiteit van de eenheid.
Hierna zoeken we naar verbindingen met ons eigen leven. En de ervaringen die naar boven komen wisselen we met elkaar uit. Dit leidt vaak tot verrassende, persoonlijke verhalen. Op deze manier bouwen we tegelijk een stukje op van de levende kerk.
De methodiek is ontleend aan het Focolare, een christelijke spiritualiteit ontstaan in de Tweede Wereldoorlog en sindsdien wereldwijd toegepast door jongeren en ouderen.
Voor meer informatie hierover zie: www.focolare.org/nederland
Aantal deelnemers:
12
Begeleiding:
Bernard Bussemaker (de Hoeksteen) en Trees Meijer (Focolare)
Kosten:
5 euro per jaar