Theologie voor gemeenteleden

Verstandig en bezinnend nadenken over het christelijk geloof
Deel deze activiteit

Wie, wat en hoe geloof ik eigenlijk? Die vraag is sneller gesteld dan beantwoord.
Door informatieoverdracht (boek en toelichting) en onderlinge gesprekken willen we onze persoonlijke antwoorden zoeken, verkennen en wegen.

Kijk op geloof. Dat is de titel van het boek, geschreven door ds. Henri Veldhuis. In heldere taal beschrijft hij de grote thema's die in de christelijke geloofsleer aan de orde komen. Zoals: God, geloof, openbaring, schepping, het lijden, zonde, Jezus, de Geest, verzoening, toekomstverwachting, het Koninkrijk....zomaar een greep uit de 52 hoofdstukken. Op de eerste avond kiezen we zelf de thema's.
Het boek dient aangeschaft te worden: uitgeverij Boekencentrum, ISBN 90 239 1813 4
Voor wie aanschaf problematisch is: ik heb 2 exemplaren te leen.
De aard van de zes bijeenkomsten is een mix van: informatie, bezinning, dialoog, ontmoeting. Elke avond sluit aan op de maandagavondinspiratie in De Hoeksteen van 19.30-20.00 uur. Deelnemen aan dat moment is een mooie opening naar onze kring, aanbevolen dus! We komen wekelijks bijeen van 20.00-21.30 uur.

Beleiding: Titus Woltinge

Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 15

Kosten: Aanschaf boek (rond de 20 euro) en bijdrage van € 5,00 (o.a. voor Koffie/thee)