Tafel van de armen, tafel van de Heer

Moraaltheoloog en zorgethicus Guus Timmerman in het Jaar van de Eucharistie over de intrinsieke band tussen diaconie en Eucharistie
Deel deze activiteit

Diaconie en eucharistie zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Dat gaan we met elkaar verkennen aan de hand van een schilderij van Kurth Welther dat in een kapel hangt in Graz, Oostenrijk. Moraaltheoloog en zorgethicus Guus Timmerman zal ons daartoe uitnodigen vanuit het katholiek-sociaal denken en de politieke zorgethiek.
“Dit is mijn lichaam; het wordt jullie gegeven,” zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal. Met de voetwassing en het breken en delen van brood en wijn loopt hij vooruit op zijn zelfgave in lijden en sterven aan het kruis. Hij doet dat te midden van een gemeenschap die in verwarring is. In de Eucharistie breken en delen wij zijn Lichaam en Bloed, tot ons heil. Dat heil is verbonden met de verwarring, het verlies, de gebrokenheid en het lijden van mensen.
Dr. Guus Timmerman, onderzoeker relationeel zorg verlenen en zorgethiek bij St. Presentie, verkent de intrinsieke band tussen diaconie en Eucharistie aan de hand van het altaarstuk ‘Maaltijd der armen’ uit de Kapel van Barmhartigheid in Graz. Bovendien inspireert hij ons na te denken over wat het voor ons liturgisch en diaconaal handelen betekent om bij het ontvangen van de heilige Hostie te horen: “Lichaam van Christus…”
De avond is vooral bedoeld voor ervaren vrijwilligers op het terrein van diaconie en caritas en van liturgie. Anderen zijn ook zeker welkom.
Begeleiding:
dr. Guus Timmerman, drs. Ellen Hogema
Kosten:
geen