Symposium

Ouderen als schakels tussen generaties
Deel deze activiteit

Langer verleden.

In hun hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst.

Als ouderen participeren in de verticale gemeenschap/solidariteit dragen zij bij aan de verbinding tussen generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen hebben de kracht van een erfenis die zowel ten goede als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende generaties.

Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties belichten:
o Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en dankbaarheid.’
o Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen generaties’.
o Awraham Soetendorp over ‘het joodse perspectief: eren van uw ouders’.
o Suzanna Jansen over haar boek ‘het Pauperparadijs’.
o Ina Luichies: ‘Over de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders’

Kosten: Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van € 60, – (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 16 november