Symposium ‘Ouderdom tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid’

Dit symposium is zowel bedoeld voor ouderen als voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg
Deel deze activiteit

Ouderdom tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid’
Sprekers:
Frits de Lange: Goed oud worden: oefenen met kwetsbaarheid en weerbaarheid
Christa Anbeek: Ouder worden met contrast ervaringen: ontregelend en openbrekend.
Govert Buijs: De maatschappelijke waarde van de tweede levenshelft.
Herman van Veen: Hoe een kunstenaar zoekt naar weerbaarheid
Dit symposium is zowel bedoeld voor ouderen als voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, geestelijk verzorgers, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten. 

Opgave en aanmelding:
(incl. lunch en afsluitend hapje / drankje)
door overmaking van € 60, – (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 11 november”
Meer informatie: 
www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 – 4617917)
Begeleiding:
ds. Jan van Baardwijk en ds. Rene Rosmolen