Stille Omgang 2019

"Vreugde is het onmiskenbare teken van God"
Deel deze activiteit

Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, ervoer de Jezuiet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn geestelijke oefeningen deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God. Ook de deelnemers van de Stille Omgang geven vaak aan dat het lopen in stilte en in gebed door het drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere en vreugdevolle ervaring is.

Ieder jaar vertrekt er een bus vanuit Achterveld, via Hooglanderveen met daarna als laatste opstapplaats Hoogland naar Amsterdam, waar wij eerst Eucharistie vieren en daarna de "Stille Omgang" lopen.

Starttijd:
20:20 uur Achterveld
20:40 uur Hooglanderveen
20:50 uur Hoogland

Heeft u/heb jij belangstelling om met ons mee te gaan?
Voor info kunt u/jij contact opnemen met:
Riet van der Heijden: tel.: 033-2538145/mobiel: 06-22103330.
Peter Kok: tel.: 06-33900959.
Begeleiding: Bestuursleden van de zustergezelschap van de Stille Omgang
Kosten: € 25,00
Aantal deelnemers: Vanuit de OLVA-parochie, St. Lucasparochie en Soest met één bus richting Amsterdam