Søren Kierkegaard: Radicaal kiezen voor een persoonlijk geloof

In de serie Bezield en bezieldend
Deel deze activiteit

De Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813 –1855) was een protestants theoloog en cultuurcriticus. Hij wordt gezien als de wegbereider, ja, eerste vertegenwoordiger van het 20e eeuwseexistentialisme (bijvoorbeeld Sartre, Camus,Heidegger).

Kierkegaard benadrukt het belang van persoonlijke keuzes en betrokkenheid. Hij zette zich
af tegen elke dogmatiek en tegen de kerk als instituut, en ging voortdurend in discussie met het
gevestigde gezag in zijn tijd. Kierkegaard propageerde een persoonlijke ethiek en geloof. Een voorbeeld: de bijbel lezen betekent volgens hem: “in alles wat je leest voortdurend tegen jezelf zeggen: ik ben het tegen wie gesproken wordt, en over wie gesproken wordt.”

Over de inleider: Jos Huls is gepromoveerd theoloog, karmeliet, woonachtig in woongemeenschap Ad Montem op Schiermonnikoog, eerder werkzaam bij het Titus Brandsma Instituut en gaf wereldwijd cursussen in mystiek.

Beleiding: Karmeliet Jos Huls

Aantal deelnemers: 80

Kosten: 5 euro