SOBERE MAALTIJD

Een sobere maaltijd die in het teken staat van het thema “Werken aan je toekomst”.
Deel deze activiteit

Op deze dag is er om 18.00 uur in ‘De Pastorie’ van de St. Martinus, Kerklaan 22 een sobere maaltijd die in het teken staat van het thema “Werken aan je toekomst”.

Petra Jansen van Vastenaktie Nederland zal ons uitleggen waarom haar organisatie gekozen heeft voor deze projecten.

U kunt zich aanmelden bij Ans Bruins of uw naam noteren op de lijst die op de thematafel achter in de Sint Martinuskerk ligt. De meeropbrengst van de avond is bestemd voor de Vastenactieprojecten.

Kosten: Een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd enz.